Kontakt

Nikola Crhová

Ostrava-Koblov

Tel.: 606 445 465

nikola.crhova@seznam.cz